Smoked Mackerel Rillettes with Potato & Spring Onion Salad